Dagsordenspunkter

 • Regionsrådsmode 17. december 2019 (00:00)
 • 1. Meddelelse fra formanden (04:19)
 • 2. Godkendelse - handleplan for ortopædkirurgien i Thisted (04:43)
 • 3. Høring - Sundhedsstyrelsens anbefalinger for en sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade (40:01)
 • 4. Beslutning - Valg af ordning om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for 2020 (01:03:19)
 • 5. Godkendelse - Kvartalsrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet for 3. kvartal 2019 (01:12:15)
 • 6. Beslutning - godkendelse af anbefalinger fra venskabsregionsmøde 2019 (01:20:40)
 • 7. Drøftelse - opfølgning på Borgermødet 9. november 2019 (01:29:17)
 • 8. Beslutning - tilladelse til råstofindvinding i graveområde Vester Hassing, Aalborg Kommune (02:04:30)
 • 9. Beslutning - ansøgninger til Klimapuljen (02:30:53)
 • 10. Godkendelse - anlægsbevilling på 17,9 mio. kr. til teknisk rådgivning mv. til Steno Diabetes Center Nordjylland (02:37:33)
 • 11. Godkendelse - anlægsbevilling på 19 mio. kr. til lagerreoler og pudsegondoler på Nyt Aalborg Universitetshospital (02:38:02)
 • 12. Godkendelse - anlægsbevilling på 6 mio. kr. til skiltning på Nyt Aalborg Universitetshospital (02:38:51)
 • 13. Godkendelse - anlægsbevilling på 7 mio. kr. til forberedelse af bustracé og tekniske forsyningsanlæg på NAU (02:41:53)