Dagsordenspunkter

 • Regionsrådsmøde 25. februar 2020 (00:00)
 • Spørgetid (06:25)
 • 1. Meddelelse fra formanden (07:15)
 • 2. Drøftelse - Økonomirapport 0-2020 - Forventet regnskab 2019 og årets første vurdering af økonomien i 2020 (08:10)
 • 3. Beslutning - Godkendelse af overførsel af budgetmidler fra 2019 til 2020 (30:34)
 • 4. Beslutning - Godkendelse af udtalelse fra Regionsrådet til Statsrevisorernes beretning nr. 5/2019 (42:15)
 • 5. Forslag fra Dansk Folkeparti (50:49)
 • 6. Godkendelse af udmøntning af midler til helhedsplan for scleroseområdet (03:00:20)
 • 7. Beslutning - Godkendelse af forslag til principper for drift og udvikling af sundhedshuse i Region Nordjylland (03:05:02)
 • 8. Beslutning - Godkendelse - Handleplan for " Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen, tæt på borgeren " (03:14:32)
 • 9. Beslutning - Frihedsfest 2020 (03:23:54)
 • 10. Beslutning - Udsendelse af forslag til Råstofplan 2020 (03:33:47)
 • 11. Beslutning - Igangsættelse af miljøkonsekvensrapport for udvidelse af gravetilladelse for Sårup Grusværk, Thisted Kommune (04:25:47)
 • 12. Beslutning - Tilladelse til molerindvinding i graveområde Hesselbjerg, Morsø Kommune (04:29:12)
 • 13. Beslutning - Masterplan for bæredygtig mobilitet i Nordjylland (04:34:59)
 • 14. Beslutning - Justeret administrationsgrundlag for Innovationspuljen (05:21:35)
 • 15. Beslutning - Anlægsbevilling på 51 mio. kr. som økonomisk ramme til Nyt Aalborg Universitetshospital (05:22:48)
 • 16. Beslutning - Anlægsbevilling på 40,8 mio. kr. til færdiggørelse af Servicebyens overetage og flytning af projektafdelingen (05:23:57)
 • 17. Beslutning - Anlægsbevilling på 30,6 mio. kr. til byggepladsdrift mv. på Nyt Aalborg Universitetshospital (05:25:36)
 • 18. Beslutning - Anlægsbevilling på 9,7 mio. kr. til Steno Diabetes Center (05:26:36)