Dagsordenspunkter

 • Regionsrådsmøde 20. december 2016 (00:00)
 • 1. Meddelelse fra formanden (04:40)
 • 2. Lånoptagelse til finansiering af afdrag på lån 2016 (05:35)
 • 3. Fødselsplan - endelig godkendelse (06:08)
 • 4. Godkendelse af udkast til praksisplan for fodterapi (27:00)
 • 5. Godkendelse af regnskab for 2015 vedrørende Sundhedshus Sæby I/S (30:16)
 • 6. Godkendelse af regnskab for 2015 vedr. Brønderslev Sundhedshus I/S (30:17)
 • 7. Kvartalsrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet 3/2016 (55:20)
 • 8. Indstilling om anvendelse af de regionale udviklingsmidler efter indstilling fra Vækstforum (01:00:13)
 • 9. Godkendelse af grundlaget for dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste for 2017 (01:18:30)
 • 10. Renovering og forbedring af el-nødforsyningen på Regionshospital Nordjylland i Thisted (01:20:24)
 • 11. Renovering af elevatorer på regionens sygehuse (01:21:30)
 • 12. Anlægsbevilling på 5,7 mio. kr. til etablering af en 6. OP stue ved det Ortopædkirurgiske speciale på Aalborg Universitetshospital Farsø (01:22:22)
 • 13. Endeligt anlægsregnskab vedr. Fremrykning af projekter 2013 - Kælderrenovering p.g.a. indtrængende grundvand på Brønderslev Psykiatriske Sygehus. (01:23:40)