Dagsordenspunkter

 • Regionsrådsmøde 20. juni 2017 (00:00)
 • 1. Meddelelse fra formanden (04:55)
 • 2. Kvartalsrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet 1/2017 (05:32)
 • 3. Godkendelse: anvendelse af de regionale udviklingsmidler efter indstilling fra Vækstforum (09:01)
 • 4. Beslutning om udpegning af dommere samt igangsætning af evaluering - Nordjyske Nyskabere 2017 (20:34)
 • 5. Sundhedsplan for Region Nordjylland 2017 (27:31)
 • 6. Afrapportering af international handlingsplan 2016-2018 (52:06)
 • 7. Beslutning vedr VVM-redegørelse og ansøgning til indvinding af sand, grus og sten, Gunderup Grus- og Stenleje, Maragerfjord Kommune (01:11:42)
 • 8. Godkendelse af Personale i tal - 2016 (01:17:49)
 • 9. Anlægsbevilling på 254,6 mio. kr. til første etape af Ny psykiatri (02:33:26)
 • 10. Anlægsbevilling på 50,0 mio. kr. som økonomisk ramme til forberedende arbejder på Udvidet Serviceby, redundant tunnel og infrastruktur (02:36:15)