Dagsordenspunkter

 • Regionsrådsmøde 24. september 2019 (00:00)
 • Spørgetid (03:10)
 • 1. Meddelelse fra formanden (09:22)
 • 2. 1. behandling af budget 2020 (10:49)
 • 3. Kvartalsrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet 2/2019 (01:04:25)
 • 4. Afrapportering af magtindberetninger for 2018 i Specialsektoren (01:06:49)
 • 5. Forslag fra regionsrådsmedlem Erik Høgh-Sørensen (01:10:58)
 • 6. Beslutning - ansøgning vedr. Maritim stx i Frederikshavn (01:38:38)
 • 7. Beslutning - den nordjyske teknologipagt (01:54:07)
 • 8. Beslutning - deltagelse i ERASMUS+ projektet HAePPI (02:30:00)
 • 9. Beslutning - KASK ansøgning om bæredygtig mobilitet (02:35:50)
 • 10. Beslutning - Ansøgning om råstofindvinding i graveområde Gærum-Åsted, Frederikshavn Kommune (02:38:17)