Dagsordenspunkter

 • Regionsrådsmøde 25. april 2017 (00:00)
 • Spørgetid (03:52)
 • 1. Meddelelse fra formanden (17:58)
 • 2. Endelig vedtagelse af Råstofplan 2016 (18:19)
 • 3. Godkendelse af regnskab 2016 og overdragelse til revision (02:13:00)
 • 4. Godkendelse af regnskab 2016 for AMGROS I/S (02:26:33)
 • 5. Afrapportering vedrørende "Fremtidens Thisted" (02:28:28)
 • 6. Udmøntning af midler til kræftområdet (02:59:32)
 • 7. Udmøntning af midler til hurtig udredning og hurtig behandling (03:03:16)
 • 8. Udmøntninger - Budget 2017 (03:18:49)
 • 9. Ansøgning om etablering af forsøg med nye organisationsformer på lægedækningsområdet (03:33:33)
 • 10. Behandling af ansøgninger til Uddannelsespuljen 2017 (04:52:26)
 • 11. Nedsættelse af valgbestyrelse samt orientering om planlagte aktiviteter for kandidater og nyvalgte (04:57:10)
 • 12. Udpegning til det årlige venskabsmøde med Østfold og Västra Götaland (04:59:49)
 • 13. Anlægsbevilling på 1,4 mio. kr til udskiftning af facade på bygning E, Aalborg Universitetshospital Nord (05:05:41)
 • 14. Anlægsbevilling på 70,0 mio. kr. som økonomisk ramme til Nyt Aalborg Universitetshospital (05:06:21)