Dagsordenspunkter

 • Regionsrådsmøde 25. juni 2019 (00:00)
 • 1. Meddelelse fra formanden (08:13)
 • 2. Godkendelse af Sundhedsaftalen (09:53)
 • 3. Udpegning til Sundhedsaftalens politiske klynger (25:55)
 • 4. Orientering om responstidsopgørelse for ambulancetjenesten i Region Nordjylland 2018-2019 (28:05)
 • 5. Orientering om de særlige pladser i Psykiatrien, beslutning om delegation af kompetence vedr. anmodning til de særlige pladser samt delegation af kompetence til at udpege yderligere suppleanter til visitationsforum for de særlige pladser (01:03:51)
 • 6. Drøftelse vedr. konsolidering af akutlægebiler i Den Præhospitale Virksomhed (01:10:01)
 • 7. Kvartals- og faserapportering til Sundheds- og Ældreministeriet 1/2019 (01:15:27)
 • 8. Orientering vedrørende årsrapport for Steno Diabetes Center Nordjylland samt status for økonomien (01:30:03)
 • 9. Orientering om afrapportering på Ledelsestilsyn i Specialsektoren (01:42:00)
 • 10. Ansøgninger til sundhedsinnovationspuljen (01:59:30)
 • 11. Beslutning - ansøgninger til Klimapuljen (02:19:45)
 • 12. Orientering - Sporarbejder i 2020 (02:27:34)
 • 13. Anlægsbevilling på 1 mio.kr. til etablering af baser til Præhospitale Enheder (02:39:33)
 • 14. Anlægsbevilling på 9 mio. kr. til infrastruktur ved NAU (02:41:07)
 • 15. Godkendelse af endeligt anlægsregnskab for udskiftning af PET/CT skannere på Aalborg Universitetshospital (02:42:15)