Dagsordenspunkter

  • Regionsrådsmøde 25. oktober 2016 (00:00)
  • Spørgetid (05:44)
  • 1. Meddelelse fra formanden (13:16)
  • 2. Budget 2017 - 1. udmøntningsrunde for Sundhedsområdet (14:30)
  • 3. Ændringer foretaget i Hobro ift. indtag af akutte patienter (20:21)
  • 4. Drøftelse af udkast til Rammeaftale 2017 på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet (49:16)
  • 5. Råstofplan 2016 - den videre planproces (01:26:42)
  • 6. Ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer Ravnsholtvej 50, Gærum, Frederikshavn Kommune (02:07:49)
  • 7. Ansøgning om tilladelse til råstofindvinding ved Øster Hornum, Rebild Kommune (02:43:27)
  • 8. Høring om placering af grundforløb 2 på den Pædagogiske Assistentuddannelse (03:48:09)