Dagsordenspunkter

 • Regionsrådsmøde 25. september 2018 (00:00)
 • Spørgetid (03:20)
 • 1. Meddelelse fra formanden (04:03)
 • 2. 2. behandling af budget 2019 (04:36)
 • 3. Orientering - sammenlægning af Thisted med Aalborg Universitetshospital (02:37:18)
 • 4. Godkendelse - økonomi og vedtægter for NEXT 2.0 (03:46:29)
 • 5. Godkendelse - kvartalsrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet 2/2018 (04:13:23)
 • 6. Beslutning - Ansøgning om tilladelse til råstofindvinding på stranden ved Hirtshals Havn (04:14:24)
 • 7. Beslutning - Forslag om nyt graveområde ved Vester Hassing i Aalborg Kommune (04:20:15)
 • 8. Høring - AOF Nord søger om driftsoverenskomst på ordblindeundervisnings- og forberedende voksenundervisningsområdet (04:34:04)
 • 9. Beslutning - Anlægsbevilling på 5 mio. kr. til færdiggørelse af hovedprojekt mv. for koblingszone mellem NAU og SUND (04:34:51)
 • 10. Beslutning - anlægsbevilling på 55 mio.kr. til IT-kabling - udbudspakke 18 (04:36:01)
 • 11. Beslutning - anlægsbevilling på 27,5 mio.kr til indkøb og installation af indendørs radiodækningsanlæg til Nyt Aalborg Universitetshospital (04:36:32)