Dagsordenspunkter

  • Regionsradsmode 26. april kl. 13 (00:00)
  • 1. Meddelelse fra formanden (03:48)
  • 2. Godkendelse af regnskab 2015 og overdragelse til revision (05:22)
  • 3. Godkendelse af regnskab 2015 for AMGROS I/S (26:24)
  • 4. Udmøntning af midler til hurtig udredning og behandling (28:09)
  • 5. Kulturmødet Mors – afrapportering, etablering af ny organisering samt udmøntning 2016 (01:03:03)
  • 6. Indstilling fra Vækstforum om anvendelse af regionale udviklingsmidler (01:20:16)
  • 7. Udkast til indstilling til ministeriet om erhvervsuddannelsesudbuddet i Nordjylland (02:41:54)
  • 8. Lånoptagelse vedrørende anlæg på Specialområdet (03:46:58)
  • 9. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering og udvidelse af dagtilbud på Center for Døvblindhed og Høretab (03:47:40)