Dagsordenspunkter

 • Regionsrådsmøde 26. juni 2018 (00:00)
 • 1. Meddelelse fra formanden (07:54)
 • 2. Godkendelse af kvartalsrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet 1/2018 (08:29)
 • 3. Godkendelse af regnskab 2017 for Brønderslev Sundhedshus I/S (09:25)
 • 4. Indstilling om anvendelse af de regionale udviklingsmidler efter indstilling fra Vækstforum (13:48)
 • 5. Orientering - afrapportering af magtindberetninger for 2017 (34:45)
 • 6. Beslutning - Analyse af behov for længerevarende botilbud til voksne med høretab og yderligere funktionsnedsættelser (38:02)
 • 7. Beslutning - Redegørelse om revision af Råstofplan 2016 (40:46)
 • 8. Godkendelse - bevilling af støtte fra pulje til læge- og sundhedshuse (59:21)
 • 9. Godkendelse af regnskab 2017 for Sundhedshus Sæby I/S (01:00:44)
 • 10. Rekruttering og fastholdelse af læger - forslag fra Det Konservative Folkeparti (01:01:50)
 • 11. Anlægsbevilling på 11,6 mio. kr. til teknisk rådgivning mv. til Steno Diabetes Center Nordjylland (01:29:18)
 • 12. Anlægsbevilling på 104,5 mio. kr. til svagstrømstekniske anlæg til Nyt Aalborg Universitetshospital (01:29:52)
 • 13. Godkendelse af anlægsbevilling på 126 mio. kr. til installations- og apteringsentrepriser på Udvidet serviceby (01:30:36)
 • 14. Godkendelse af anlægsbevilling på 700.000 kr. til renoveringsprojekter på Aalborg Universitetshospital, Hobro (01:31:10)