Dagsordenspunkter

 • Regionsrådsmøde 26. marts 2019 (00:00)
 • 1. Meddelelse fra formanden (07:40)
 • 2. Godkendelse af udtræden af Regionsrådet - samt indkaldelse af 1. stedfortræder (07:47)
 • 3. Godkendelse af bemærkninger fra Regionsrådet til Rigsrevisionens beretning nr. 7/2018 om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter (10:30)
 • 4. Godkendelse af Regionsrådets udtalelse til Rigsrevisionens beretning om Forskelle i behandlingskvalitet på sygehusene (12:13)
 • 5. Orientering om indførelse af fælles visitation af akutte patienter i Region Nordjylland (18:29)
 • 6. Ansøgninger til Sundhedsministeriets pulje til læge- og sundhedshuse (24:12)
 • 7. Orientering vedr. indførelse af nationalt fælles akutnummer (01:27:17)
 • 8. Forslag fra Dansk Folkeparti (01:35:03)
 • 9. Beslutning - Foretrædeordning (02:29:44)
 • 10. Kvartals- og årsrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet 4/2018 (02:47:52)
 • 11. A2B søger om driftsoverenskomst om forberedende voksenundervisning i Thy-Mors HF og VUC’s dækningsområde (02:49:46)
 • 12. Høring om nedlæggelse af VUC&hf Nordjyllands afdelinger i Brovst og Hirtshals (02:54:47)
 • 13. Anlægsbevilling på 51 mio. kr. til el-forsyning på Østmatriklen (03:17:16)