Dagsordenspunkter

 • Regionsrådsmøde 26. november 2019 (00:00)
 • 1. Meddelelse fra formanden (00:24)
 • 2. Drøftelse og beslutning: Kvartalsrapport 3-2019 (00:45)
 • 3. Beslutning - Første udmøntningsrunde for Budget 2020 (47:27)
 • 4. Beslutning - Udmøntning af 2019 FL-midler til høreområdet i Region Nordjylland (50:27)
 • 5. Beslutning - Indførelse af røgfri arbejdstid (53:23)
 • 6. Beslutning - Godkendelse af udtalelse vedr. beretning 21/2018 Revision af statens forvaltning 2018 (01:40:16)
 • 7. Beslutning - Udpegning af nyt graveområde ved Gøttrup fiskesø, Jammerbugt Kommune (01:54:00)
 • 8. Beslutning - Initiativer under Teknologipagten (02:24:07)
 • 9. Beslutning - Høring: Jammerbugt Sprog- og Kompetencecenter søger om driftsoverenskomst om forberedende voksenundervisning i Jammerbugt kommune (02:29:43)
 • 10. Beslutning - Henvendelse angående uddannelsesrute (02:30:30)
 • 11. Beslutning - Høring: Nye vedtægter for NordDanmarks EU-kontor (02:48:11)
 • 12. Beslutning - Udmøntning af Kulturpulje 2019 (02:55:25)