Regionsrådsmøde 26. september 2017

Dagsordenspunkter

  • Regionsrådsmøde 26. september 2017 (00:00)
  • 1. Meddelelse fra formanden (03:13)
  • 2. Beslutning – 2. behandling af budget 2018 (04:41)
  • 3. Beslutning – Kvartalsrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet 2/2017 (02:28:55)
  • 4. Beslutning – Forlængelse af rammeaftale vedrørende finansiel leasing af medicoteknisk udstyr (02:31:01)
  • 5. Beslutning – Anlægsbevilling op 547,0 mio. kr. til apterings- installations- og lukningsentrepriser på Nyt Aalborg Universitetshospital (02:31:46)