Dagsordenspunkter

  • Regionsrådsmøde 27. august 2018 (00:00)
  • Pga. tekniske problemer er pkt 1-5 ikke optaget. (00:01)
  • 6. Kvartalsrapport 2-2018 (27:05)
  • 7. Orientering - Kompetenceplan for behandling af sager på råstofområdet (46:58)
  • 8. Udpegning - suppleant til visitationsforum for De Særlige Pladser i Psykiatrien (58:04)
  • 9. Udtalelse fra Region Nordjylland til Statsrevisorernes beretning 12/2017 om myndighedernes brug af tolkeydelser (01:00:02)
  • 10. Godkendelse af opdateret indkøbs- og udbudspolitik (01:14:01)
  • 11. Ansøgning om midler til styrkelse af Hovednet Vest (01:25:55)
  • 12. Beslutning - Mødeplan for Regionsrådet med underliggende udvalg for 2019 (01:37:32)