Dagsordenspunkter

 • Regionsrådsmøde 27. september 2016 (00:00)
 • 1. Meddelelse fra formanden (04:39)
 • 2. 2. behandling af budget 2017 (05:06)
 • 3. Udmøntning af midler til kliniske pakker - Patientsikkert sygehus (02:54:16)
 • 4. Godkendelse af høringsversion af Sundhedsberedskabsplan for Region Nordjylland 2016 (03:00:29)
 • 5. Høringsversion af ny Fødselsplan (03:04:03)
 • 6. Ændring af praksisplan - flytning af øjenlægeydernummer (03:14:00)
 • 7. Tilbagebetaling af opkrævet betaling for ledsagelse ved ferie og udflugter (03:15:44)
 • 8. Ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer - Stærhøj, Mors (03:18:10)
 • 9. Ændring af NTs vedtægter (03:38:07)
 • 10. Kvartalsrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet 2/2016 (03:40:10)