Dagsordenspunkter

 • Regionsrådsmøde 28. februar 2017 (00:00)
 • Spørgetid (04:08)
 • 1. Meddelelse fra formanden (22:12)
 • 2. Forventet regnskab 2016 (23:40)
 • 3. Godkendelse af visionsoplæg for samarbejde mellem Region Nordjylland og Novo Nordisk Fonden om diabetesbehandlingen i Region Nordjylland. (38:50)
 • 4. Nyt socialpsykiatrisk tilbud (01:03:38)
 • 5. Høring af ny governance struktur hos Nordjyske Jernbaner (01:18:57)
 • 6. Region Nordjyllands Klimapris (01:26:25)
 • 7. Godkendelse af ændringer af interessentskabskontrakter for Sundhedshus Sæby I/S og Brønderslev Sundhedshus I/S (01:32:34)
 • 8. Renovering og levetidsforlængelse af Regionshospital Nordjylland i Hjørring (01:34:39)
 • 9. Anlægsbevilling på 342,0 mio. kr. til apterings-, installations - og lukningsentrepriser på Nyt Aalborg Universitetshospital (01:35:55)