Dagsordenspunkter

 • Regionsrådsmøde 28. januar 2020 (00:00)
 • 1. Meddelelse fra formanden (07:22)
 • 2. Beslutning - Udmøntning af "1000 ekstra sygeplejersker" (Finanslov 2020) (09:33)
 • 3. Beslutning - Røgfri arbejdstid 2020. Forslag fra Socialdemokratiet (46:43)
 • 4. Beslutning - Selektiv lukning. Forslag fra Det Konservative Folkeparti (58:30)
 • 5. Beslutning - Klimatiltag i 2020 (01:17:00)
 • 6. Beslutning - Tilladelse til råstofindvinding i graveområde Siem Skov Nord, Rebild Kommune (01:41:22)
 • 7. Beslutning - Udkast til råstoftilladelse - Stærhøj, Mors (02:21:46)
 • 8. Beslutning - Kapacitetsfastlæggelse for de gymnasiale uddannelser for skoleåret 2020-2021 (03:11:29)
 • 9. Beslutning - Godkendelse af afskrivninger for regnskabsåret 2019 (03:39:53)
 • 10. Beslutning - Godkendelse af endeligt anlægsregnskab for etablering af ny sterilcentral på Aalborg Universitetshospital i Thisted (03:42:58)
 • 11. Beslutning - Godkendelse af endeligt anlægsregnskab for renoveringer af 3 sengeafsnit på Aalborg Universitetshospital i Thisted (03:45:00)
 • 12. Beslutning - Godkendelse af endeligt anlægsregnskab for etablering af nyt dagkirurgisk afsnit på Aalborg Universitetshospital i Thisted (03:45:00)