Dagsordenspunkter

 • Regionsrådsmøde 28. juni 2016 kl 13. (00:00)
 • 1. Meddelelse fra formanden (06:46)
 • 2. Budget 2016 - 2. udmøntningsrunde for Sundhedsområdet (07:42)
 • 3. Personale i tal - 2015 (19:16)
 • 4. Materiale til budget 2017 (59:34)
 • 5. Videreudvikling af matriklen i Hobro (01:28:37)
 • 6. Afrapportering fra Task Force vedr. Regionshospital Nordjylland, Thisted (02:14:15)
 • 7. Koncept for Morsø Sundhedshus (03:10:25)
 • 8. Handleplan for øjenspecialet i Region Nordjylland (03:22:03)
 • 9. Orientering om magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2015 (03:30:01)
 • 10. Ændring af tidligere valgt navn til erstatningsbyggeriet for Visborggaard (03:36:20)
 • 11. Indstilling om anvendelse af de regionale udviklingsmidler efter forudgående indstilling fra Vækstforum (03:37:21)
 • 12. Kvartalsrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet 1/2016 (03:44:06)
 • 13. Anlægsbevilling på 328,0 mio. kr. som økonomisk ramme til Nyt Aalborg Universitetshospital (03:45:15)