Dagsordenspunkter

 • Regionsrådsmøde 28. maj 2019 (00:00)
 • 1. Meddelelse fra formanden (05:12)
 • 2. Til drøftelse og beslutning: Kvartalsrapport 1-2019 (05:50)
 • 3. Godkendelse af indfasning af Flash glukosemålere til voksne med Diabetes 1 (27:24)
 • 4. Beslutning - Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland (31:20)
 • 5. Godkendelse af udviklingsplan samt rekrutteringsstrategi for Aalborg Universitetshospital, Thisted (35:24)
 • 6. Forslag fra Dansk Folkeparti (01:59:49)
 • 7. Beslutning - Behandling af forslag fra medlemmer af Regionsrådet (02:21:46)
 • 8. Beslutning - Åbenhed (02:23:12)
 • 9. Beslutning - Administration af området for tabt arbejdsfortjeneste (02:27:20)
 • 10. Beslutning - Mødeplan for Regionsrådet med underliggende udvalg for 2020 (02:42:31)
 • 11. Beslutning - ansøgninger til uddannelsespuljen 2019 (03:02:21)
 • 12. Beslutning - fælles nordjysk ambition om kvalificeret arbejdskraft (03:38:14)
 • 13. Beslutning: Tillægsbevilling til nybyggeri på Neurocenter Østerskoven i Hobro (03:44:32)
 • 14. Udpegning af erhvervsrepræsentant til KASK styringskomite under Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak programmet 2014-2020 (03:46:24)