Dagsordenspunkter

 • Regionsrådsmøde 28. marts 2017 (00:00)
 • 1. Meddelelse fra formanden (05:30)
 • 2. Overførsler af mer/mindreforbrug fra 2016 til 2017 (07:08)
 • 3. Økonomirapport 0-2017 (24:58)
 • 4. Tidsplan for budget 2018 (44:26)
 • 5. Status for anvendelse medicinsk cannabis (45:54)
 • 6. Status på initiativer vedr. arbejdstidstilrettelæggelse og værdi for patienten (57:36)
 • 7. Afrapportering af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2016 (01:19:05)
 • 8. Indstilling om anvendelse af de regionale udviklingsmidler efter indstilling fra Vækstforum (01:22:22)
 • 9. Grøn jobskabelse og Aalborg bæredygtighedsfestival (01:42:28)
 • 10. Høring - Undervisningsplaner for Forberedende voksenundervisning og Ordblindeundervisning (01:45:02)
 • 11. Status på kommercialiseringsaktiviteter (01:51:41)
 • 12. Kvartalsrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet 4/2016 (01:54:36)