Dagsordenspunkter

  • Regionsrådsmøde 28. november 2017 (00:00)
  • 1. Meddelelse fra formanden (04:42)
  • 1.1 Fritagelse for valg (Tillægsdagsorden) (05:35)
  • 2. Til drøftelse og beslutning: Kvartalsrapport 3-2017 (15:06)
  • 3. Godkendelse af udkast til drejebog (49:31)
  • 4. Beslutning vedr. ansøgning om råstofindvinding på Thorupstrand, Jammerbugt Kommune (01:16:00)
  • 5. Anmodning om drøftelse af hospicesag (01:22:43)