Regionsrådsmøde 29. august 2017

Dagsordenspunkter

 • Regionsrådsmøde 29. august 2017 (00:00)
 • 1. Meddelelse fra formanden (04:00)
 • 2. Revisionsberetninger for 2016 og endelig godkendelse af regnskab 2016 (04:38)
 • 3. Optimering af mulighederne for hjemtagelse af momsrefusion (30:34)
 • 4. Kvartalsrapport 2-2017 (35:14)
 • 5. Regionsrådets bemærkninger til Statsrevisorernes beretning 19/2016 om regionernes brug af konsulenter (01:13:38)
 • 6. 1. behandling af budget 2018 (01:25:25)
 • 7. Godkendelse af regnskab for 2016 vedr. Nordjysk Mad I/S (01:43:23)
 • 8. Orientering om ambulanceberedskabets responstider i 2. kvartal 2017 (02:01:31)
 • 9. Godkendelse af høringssvar til Sundhedsberedskabsplan for Læsø Kommune (02:24:44)
 • 10. Beslutning - Evaluering af retningslinjer for udlejning af regionale lokaler i sundhedshuse i Region Nordjylland (02:25:28)
 • 11. Beslutning om indstilling til Undervisningsministeren vedr. TECHCOLLEGE’s ønske om nedlæggelse af HTX-udbud i Hobro (02:26:14)
 • 12. Beslutning - Rokadeplan og oprettelse af 16 særlige pladser på psykiatrisk afdeling i Brønderslev (02:30:35)
 • 13. Anlægsbevilling - valg af fagentreprenører til etablering af fælleshus og udearealer i forbindelse med socialpsykiatriske boliger i Aars (02:33:29)
 • 14. Håndtering af tillægsbevilling vedr. nye PET/CT scannere (Kræftplan IV) (02:34:31)