Dagsordenspunkter

 • Regionsrådsmøde 29. januar 2019 (00:00)
 • 1. Meddelelse fra formanden (04:43)
 • 2. Beslutning - Udmøntning af pulje til Det udadvendte hospital (05:00)
 • 3. Godkendelse - Regionsrådets bemærkninger til Rigsrevisionens beretning 3/2018 om udredningsretten (18:01)
 • 4. Godkendelse af udkast til Region Nordjyllands høringssvar på Sundhedsaftalen 2019 (21:48)
 • 5. Godkendelse - Udkast til Regional Udviklingsstrategi (RUS) (34:22)
 • 6. Forslag om indførsel af foretrædeordning (01:04:11)
 • 7. Høring - Kapacitetsfastlæggelse for de gymnasiale uddannelser for skoleåret 2019-2020 (01:19:18)
 • 8. Høring – A2B søger om driftsoverenskomst om forberedende voksenundervisning i tre nordjyske kommuner (02:24:46)
 • 9. Beslutning: Alternative drivmidler i udbud af kollektiv trafik (02:26:10)
 • 10. Beslutning - Revision af Råstofplan 2016 (02:37:33)
 • 11. Beslutning - Ansøgning om råstofindvinding i graveområde Gærum, matr.nr. 9i Den Sydlige Del, Åsted (02:59:51)
 • 12. Beslutning - Ansøgning om råstofindvinding i graveområde Gærum, matr. nr. 9h Den Sydlige Del, Åsted (02:59:52)
 • 13. Beslutning - Ansøgning om tilladelse til råstofindvinding uden for graveområde på Læsø (03:37:25)
 • 14. Beslutning - Ansøgning om forlængelse og udvidelse af råstofindvinding i Thisted (03:40:59)
 • 15. Beslutning - Folkekirkens Rum på Nyt Aalborg Universitetshospital (03:43:50)