Dagsordenspunkter

 • Regionsrådsmode 29. oktober 2019 (00:00)
 • 1. Meddelelse fra formanden (05:08)
 • 2. Indkaldelse af stedfortræder til 2. behandling af Budget 2020 (05:30)
 • 3. Beslutning - 2. behandling af budget 2020 (06:53)
 • 4. Beslutning - høring om Nordjyllands Trafikselskabs budgetforslag 2020 (03:27:30)
 • 5. Beslutning - vedtægtsændring for Nordjyllands Trafikselskab (03:41:19)
 • 6. Beslutning - Vedligeholdelse af regionens revisionsregulativ (03:43:35)
 • 7. Borgermøde 9. november 2019 (03:49:00)
 • 8. Beslutning - Ny driftsoverenskomst for Hospice Vangen (03:50:42)
 • 9. Orientering - status for søgning og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2019 (04:05:50)
 • 10. Beslutning - Region Nordjyllands svar til Ankestyrelsen (04:20:26)
 • 11. Beslutning - Anlægsbevilling på 9 mio. kr. til etablering af køleledninger og distributionsnet af vandledninger på Nyt Aalborg Universitetshospital (05:22:40)