Dagsordenspunkter

 • Regionsrådsmøde 30. august 2016 kl 13 (00:00)
 • Spørgetid (04:30)
 • 1. Meddelelse fra formanden (05:00)
 • 2. 1. behandling af budget 2017 (07:23)
 • 3. Kvartalsrapport 2-2016 (54:15)
 • 4. Revisionsberetninger for 2015 og endelig godkendelse af regnskab (01:03:45)
 • 5. Responstidsopgørelse og klagesager for ambulancetjenesten (01:09:18)
 • 6. Forslag til politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland (01:16:32)
 • 7. International Handlingsplan 2016-2018 (01:25:44)
 • 8. Aftale mellem Aalborg Universitetshospital og det færøske Sundhedsministerium (01:57:28)
 • 9. Status på kommercialiseringsaktiviteter (01:58:05)
 • 10. Foreningen Vestdansk Investeringsfremme - nye vedtægter (02:03:24)
 • 11. Anlægsbevilling på 6,64 mio. kr. til udvidelse af behandlings- og modtagearealet i akutmodtagelsen på Aalborg Universitetshospital (02:04:15)