Dagsordenspunkter

 • Regionsrådsmøde 30. oktober 2018 (00:00)
 • Spørgetid (04:55)
 • 1. Meddelelse fra formanden (05:28)
 • 2. Udmøntning af Budgetforlig 2019 (11:30)
 • 3. Klimaregnskab for 2017 (50:04)
 • 4. Beslutning - Afgørelse i klagesag om Råstofplan 2016, forslag til graveområde Himmerigsvej i Brønderslev Kommune (01:10:38)
 • 5. Indstilling om anvendelse af de regionale udviklingsmidler efter indstilling fra Vækstforum (01:15:00)
 • 6. Udkast til Kulturplan 2019-2022 og plan for udmøntning af budget 2019-2020 (01:44:40)
 • 7. Udpegning af medlemmer til Nordjysk Lånefond 2019-2022 (02:09:05)
 • 8. Beslutning - strategi for hjerneskadeområdet i Specialsektoren (02:20:44)
 • 9. Beslutning - studieture 2019 (03:32:05)
 • 10. Anlægsbevilling på 95 mio. kr. som økonomisk ramme til Nyt Aalborg Universitetshospital (03:33:24)