Dagsordenspunkter

 • Regionsrådsmøde 31. januar 2017 (00:00)
 • Spørgetid (04:30)
 • 1. Meddelelse fra formanden (04:50)
 • 2. Responstidsopgørelse og klagesager for ambulancetjenesten (05:07)
 • 3. Aftale om akutte kirurgiske patienter fra Morsø Kommune (01:40:49)
 • 4. Udmøntning - Udgående funktion, apopleksi (01:45:11)
 • 5. Forslag til ændret placering af høreklinikker aftalt ved budget 2017 (02:19:43)
 • 6. Kapacitetsfastlæggelse for de gymnasiale uddannelser for skoleåret 2017 - 2018 (03:26:00)
 • 7. Anmodning fra Nordjyllands to VUC’er om en midlertidig forlængelse af deres driftsoverenskomster på FVU- og OBU-området (03:29:45)
 • 8. Høring - A2B Sprogcenteret for Hjørring Kommune søger om driftsoverens-komst inden for Forberedende voksenundervisning i VUC Nordjyllands dækningsområde (03:29:46)
 • 9. Venskabsregion-projekt om klimaregnskaber (03:34:06)
 • 10. Tillægsbevilling på 31,6 mio. kr. til udskiftning af PETCT skannere på Aalborg Universitetshospital Syd (03:38:43)
 • 11. Behandling af forslag til VVM-redegørelse til offentliggørelse for Gunderup Grus- og Stenleje, Mariagerfjord Kommune (03:50:24)
 • 12. Renovering af klinisk biokemisk afsnit på Regionshospital Nordjylland Thisted. (03:53:26)