Dagsordenspunkter

 • Regionsrådsmøde 31. maj 2016 (00:00)
 • Spørgetid (04:30)
 • 1. Meddelelse fra formanden (11:00)
 • 2. Kvartalsrapport 1-2016 (12:30)
 • 3. Udmøntning af midler i akutpakken (42:02)
 • 4. Styrket hospitalsvisitation for akutte henvendelser (51:49)
 • 5. Orientering om status vedr. kirurgi, Regionshospital Nordjylland, Thisted (55:44)
 • 6. Flytning af Psykiatriens afdeling N8 til Højtoftecentret og interne omrokeringer på Hospitalet i Thisted (02:29:46)
 • 7. Udtalelse til Statsrevisorernes beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser (02:53:50)
 • 8. Behandling af ansøgninger til Uddannelsespuljen 2016 (02:57:55)
 • 9. Udmøntning af Kulturpulje 2016 (03:07:45)
 • 10. Godkendelse af vedtægter for NordDanmarks EU-Kontor (03:09:06)
 • 11. Forslag til mødeplan for Regionsrådet i 2017 (03:10:21)
 • 12. Udpegning til deltagelse i Nordsøkommissionens og Interreg Nordsøprogrammets fælleskonference 2016 (03:13:24)