Dagsordenspunkter

 • Regionsrådsmøde 31. oktober 2017 (00:00)
 • 1. Meddelelse fra formanden (06:51)
 • 2. Beslutning - Udmøntning af Budgetforlig 2018 (08:07)
 • 3. Beslutning - Sundhedsplan for Region Nordjylland 2017 (22:01)
 • 4. Orientering - Opfølgning på serviceniveau ved Lægeklinik Nordic Medicare Pandrup (50:20)
 • 5. Godkendelse af Klima- og miljøregnskab 2016 (01:26:35)
 • 6. Godkendelse - navn til nyt hospice i Aalborg (01:54:30)
 • 7. Godkendelse - udkast til rammeaftale - ”Nordjysk Socialaftale – Politisk strategi for det specialiserede social- og specialundervisningsområde” (02:06:30)
 • 8. Drøftelse af Ligestillingsredegørelse 2017 (02:27:00)
 • 9. Beslutning - anvendelse af de regionale udviklingsmidler efter indstilling fra Vækstforum (02:37:37)
 • 10. Beslutning - Udmøntning af Uddannelsespuljen - Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse (02:44:34)
 • 11. Beslutning - ansøgning om tilladelse til at indvinde moler i Mosebjergområdet (02:55:12)
 • 12. Beslutning - ansøgning om udlæg af nyt graveområdeområde ved Vester Hassing i Aalborg Kommune (03:03:28)
 • 13. Beslutning – Anlægsbevilling - Fortsat renoveringsplan på Regionshospital Nordjylland i Thisted (03:11:19)
 • 14. Beslutning - Anlægsbevilling på 5 mio. kr. til udløbsledning fra renseanlæg ved NAU (03:13:03)