Dagsordenspunkter

 • Regionsrådsmøde 19. december 2017 (00:00)
 • 1. Meddelelse fra formanden (09:52)
 • 2. Kvartalsrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet 3/2017 (10:27)
 • 3. Udmøntning af midler til kræftområdet i 2018 (12:25)
 • 4. Godkendelse af indtægtsdækket virksomhed i Psykiatrien (15:58)
 • 5. Orientering om ny apotekerlov og fremtidig medicinudlevering i tidsrummet 24 - 06 (17:01)
 • 6. Høring – Lille Skole for Voksne søger om driftsoverenskomst på ordblindeundervisnings- og forberedende voksenundervisningsområdet (22:03)
 • 7. Indstilling om anvendelse af de regionale udviklingsmidler efter indstilling fra Vækstforum (24:15)
 • 8. Udmøntning af Kulturpulje 2017 (36:08)
 • 9. Kapacitetsfastlæggelse for de gymnasiale uddannelser for skoleåret 2018 - 2019 (43:54)
 • 10. Ændring af vedtægterne i Turistudviklingsfonden Nordjylland (01:06:08)
 • 11. Godkendelse af afskrivninger regnskabsår 2017 (01:07:03)
 • 12. Godkendelse af anlægsregnskab vedr. facaderenovering af Højhuset, Regionshospital Nordjylland, Hjørring (01:08:14)
 • 13. Beslutning - tillægsbevilling vedrørende det nationale Sundhedsdataprogram (01:09:34)
 • 14. Anlægsbevilling på 14,7 mio. kr. til indkøb af cyklotron til Nyt Aalborg Universitetshospital (01:10:01)
 • 15. Anlægsbevilling på 6,6 mio. kr. til arkæologiske undersøgelser ved Nyt Aalborg Universitetshospital (01:11:07)
 • 16. Godkendelse af anlægsbevilling - Opgradering af el-sikkerhed på regionens hospitaler (01:12:17)