Dagsordenspunkter

 • Regionsrådsmøde 24. april 2018 (00:00)
 • Spørgetid (05:26)
 • 1. Meddelelse fra formanden (14:52)
 • 2. Indkaldelse af stedfortræder for regionsrådsmedlem (15:53)
 • 3. Godkendelse af regnskab 2017 og overdragelse til revision (17:14)
 • 4. Godkendelse af forslag til retningslinjer for politisk behandling af høringssager (38:00)
 • 5. Indstilling om ansøgningsmulighed til pulje til oprettelse og drift af 4 børnehospicepladser (44:11)
 • 6. Godkendelse af ansøgninger til pulje om etablering af læge- og sundhedshuse (46:27)
 • 7. Beslutning - anskaffelse af apparatur (01:44:34)
 • 8. Godkendelse vedr. fortsat medlemskab og politisk repræsentation af Assembly of European Regions (AER) (01:47:24)
 • 9. Godkendelse af anvendelse af de regionale udviklingsmidler efter indstilling fra Vækstforum (02:14:25)
 • 10. Aftale om ændret fjerntogsbetjening i Vendsyssel (02:36:15)
 • 11. Høring - SOSU Nord søger om at udbyde erhvervsuddannelsen til Ambulancebehandler (02:52:41)
 • 12. Udpegning af formand til Vækstforum (02:57:54)
 • 13. Godkendelse af anlægsbevilling til udskiftning af køleanlæg på Aalborg Universitetshospital Syd (02:58:29)
 • 14. Anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. som økonomisk ramme til forberedelse af salg af tilbageblivende sygehusmatrikler (02:59:38)