Regionsrådsmøde 24. april 2018

Dagsordenspunkter

  • Regionsrådsmøde 24. april 2018 (00:00)
  • Spørgetid (05:26)
  • 1. Meddelelse fra formanden (14:52)
  • 2. Indkaldelse af stedfortræder for regionsrådsmedlem (15:53)
  • 3. Godkendelse af regnskab 2017 og overdragelse til revision (17:14)
  • 4. Godkendelse af forslag til retningslinjer for politisk behandling af høringssager (38:00)
  • 5. Indstilling om ansøgningsmulighed til pulje til oprettelse og drift af 4 børnehospicepladser (44:11)
  • 6. Godkendelse af ansøgninger til pulje om etablering af læge- og sundhedshuse (46:27)
  • 7. Beslutning - anskaffelse af apparatur (01:44:34)
  • 8. Godkendelse vedr. fortsat medlemskab og politisk repræsentation af Assembly of European Regions (AER) (01:47:24)
  • 9. Godkendelse af anvendelse af de regionale udviklingsmidler efter indstilling fra Vækstforum (02:14:25)
  • 10. Aftale om ændret fjerntogsbetjening i Vendsyssel (02:36:15)
  • 11. Høring - SOSU Nord søger om at udbyde erhvervsuddannelsen til Ambulancebehandler (02:52:41)
  • 12. Udpegning af formand til Vækstforum (02:57:54)
  • 13. Godkendelse af anlægsbevilling til udskiftning af køleanlæg på Aalborg Universitetshospital Syd (02:58:29)
  • 14. Anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. som økonomisk ramme til forberedelse af salg af tilbageblivende sygehusmatrikler (02:59:38)