Dagsordenspunkter

 • 27. oktober 2015 - Regionsrådsmøde (00:00)
 • Spørgetid (04:27)
 • 1. Meddelelser fra formanden (11:56)
 • 2. Indkaldelse af stedfortræder for regionsrådsmedlem (12:18)
 • 3. 1. Udmøntningsrunde budget 2016 (15:06)
 • 4. Analyse vedr. mulig placering af neurorehabiliteringscenter (55:45)
 • 5. Opfølgning på implementering af politiske beslutninger i lægesagen fra Sygehus Thy-Mors (02:33:37)
 • 6. Regionaltog i Nordjylland (02:41:40)
 • 7. Udmøntning af Kulturpulje 2015 (02:49:58)
 • 8. Etablering af lægehelicopterlandingsplads i Aalborg (02:54:09)
 • 9. Anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til etablering af rørpost mellem Afsnit Nord og Syd Aalborg Universitetshospital (02:57:07)