Dagsordenspunkter

 • 23. juni 2015 - Regionsrådsmøde (00:00)
 • 1. Meddelelse fra formanden (06:00)
 • 2. Drøftelse af materiale til budgetlægning 2016 (07:45)
 • 3. Initiativer til imødegåelse af merforbrug på Sundhedsområdet i 2015. (23:10)
 • 4. Plan for sygehuse og speciallægepraksis (01:15:25)
 • 5. Tids- og procesplan for fusion af Sygehus Thy-Mors og Sygehus Vendsyssel (04:41:55)
 • 6. Psykiatriplan 2015-2020 (05:30:05)
 • 7. Indtægtsdækket virksomhed i Psykiatrien (06:02:45)
 • 8. Fri besøgstid på sygehusene i Region Nordjylland (06:03:55)
 • 9. Personale i tal - 2014 (06:06:45)
 • 10. Ansøgning om dispensation for varigheden af undervisningstiden for børn på Center for Døvblindhed og Høretab (06:11:17)
 • 11. Foreningen Staten i hele Danmark (06:12:13)
 • 12. Molerindvinding ved Stærhøj - VVM-redegørelse og supplerende høring (06:19:56)
 • 13. Indstilling om anvendelse af de regionale udviklingsmidler efter indstilling fra Vækstforum (06:21:44)
 • 14. Kvartalsrapportering til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (06:23:27)
 • 17. Garantistillelse samt godkendelse af anlægsregnskab vedrørende Sundhedshus Sæby I/S (06:27:58)
 • 18. Anlægsregnskab vedrørende Sundhedshus Pandrup (06:28:25)
 • 19. Udpegning af delegation til årligt møde i venskabssamarbejdet med Västra Götaland og Østfold fylkeskommune 2015 (06:28:35)