Dagsordenspunkter

 • 24. marts 2015 - Regionsrådsmøde (00:00)
 • 1. Meddelelse fra formanden (04:00)
 • 2. Fritagelse for hverv som regionsrådsmedlem samt indkaldelse af stedfortræder (04:20)
 • 3. Tidsplaner for kvartalsrapportering 2015 og budgetlægning 2016 (07:00)
 • 4. Økonomirapport 0-2015 (09:37)
 • 5. Revision af Finansiel strategi og kapitalforvaltning (53:35)
 • 6. Revisionsberetninger vedr. løbende revision 2014 og revisionsprocesser (57:05)
 • 7. Opdatering af regionens risikostyrings- og forsikringspolitik (58:12)
 • 8. Godkendelse af samejeaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland om Fælleshuset (01:07:34)
 • 9. Ændring af navn på Specialsektorens forsorgshjem Boformen Aas (01:08:18)
 • 10. Udkast til Regionsrådets Uddannelsesplan 2015-2018 (01:09:12)
 • 11. Udkast til Kulturplan 2015 - 2018 (01:20:55)
 • 12. Høring - Undervisningsplaner for Forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning (01:28:03)
 • 13. Koncept for Nordjyske Nyskabere 2015 - herunder udpegning af dommere (01:32:30)
 • 14. Status for økonomi mv. på kollektiv trafik (01:38:16)
 • 15. Indvinding af sand og grus til anlæg af Egnsplanvej, Aalborg Kommune (01:44:30)
 • 16. Grund til Ny Kærvang (01:56:50)
 • 17. Ansøgning om satspuljemidler til forbedring af de fysiske faciliteter og rammer i psykiatrien (01:57:34)
 • 18. Udbetalingsanmodning og rapportering til Sundhedsministeriet 4. kvartal 2014 - Nyt Aalborg Universitetshospital (02:05:05)
 • 19. Placering af 2 brønde ved Sygehus Thy-Mors i Thisted (02:22:52)
 • 20. Anlægsbevilling til udvidelse og energirenovering af Socialpsykiatrisk Boform Brovst (02:23:40)
 • 21. Anlægsbevilling til færdiggørelse af igangsatte renoveringsprojekter på Sygehus Thy-Mors i Thisted (02:25:59)
 • 22. Endeligt anlægsregnskab for renovering af Socialpsykiatrisk Boform Solsiden. (02:26:30)
 • 23. Endeligt anlægsregnskab vedr. etablering af 24 boliger til døvblinde. (02:26:59)
 • 24. Endeligt anlægsregnskab vedr. etablering af specialbørnehjem i Nørresundby. (02:27:22)
 • 25. Tillægs-anlægsbevilling til anlægsudgiften til etablering af fælles akut modtagelse på Sygehus Vendsyssel i Hjørring (02:27:52)
 • 26. Udpegning til bestyrelsen for Turistudviklingsfonden Nordjylland og samtykkeerklæring til ændring af vedtægterne i Turistudviklingsfonden Nordjylland (02:29:12)
 • 27. Regionsrådsmedlemmers deltagelse i Nordisk Kongres for almen praksis i Göteborg den 16.-18. juni 2015 (02:30:45)
 • 28. Udpegning af kandidat til posten som viceformand for Nordsø Kommissionens temagruppe for kultur og turisme (02:31:57)