Dagsordenspunkter

 • 29. april 2014 - Regionsrådsmøde (00:00)
 • Spørgetid (04:15)
 • 1. Meddelelse fra formanden (14:22)
 • 2. Godkendelse af regnskab for 2013 til overdragelse til ekstern revision (17:12)
 • 3. Revisionsberetning nr. 9 vedr. løbende revision 2013 (22:22)
 • 4. Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. omlægning af neurorehabilitering i Region Nordjylland (24:05)
 • 5. Fortsat sagsbehandling: Tilpasninger af sygehusdriften på Sygehus Himmerland (02:00:50)
 • 6. Orientering om responstidsopgørelse for ambulancetjesten (02:12:42)
 • 7. Servicemål på akutområdet. 4. kvartal 2013. (02:14:09)
 • 8. Praksisplan og udpegning af næstformand til praksisplanudvalg for almen praksis (02:18:20)
 • 9. Retningslinjer for udlejning af regionale lokaler i sundhedshuse i Region Nordjylland (02:27:08)
 • 10. Udviklingsstrategien for rammeaftale 2015 på det specialiserede social- og specialundervisningsområde (02:39:40)
 • 11. Orientering om tilsyn på Specialsektorens tilbud i 2013 (02:44:28)
 • 12. Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2013 (02:45:45)
 • 13. Etablering af differentierede boligstørrelser ved erstatningsbyggeriet for Visborggaard (02:50:38)
 • 14. Forslag til administrationsgrundlag for anvendelse af kulturmidlerne i 2014 (02:56:40)
 • 15. Indstilling om anvendelse af de regionale udviklingsmidler (02:58:56)
 • 16. Delegation af beslutningskompetence for små projekter (03:01:00)
 • 17. Udkast til administrationsgrundlag for udmøntning af Regionsrådets uddannelsesmidler (03:02:10)
 • 18. Anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. til erstatningsbyggeri for Boform Kærvang (03:06:24)
 • 19. Udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til arbejdsgiver (03:34:56)
 • 20. Anlægsbevilling til ombygning og udvidelse af Sterilcentralen på Sygehus Thy-Mors i Thisted (03:36:18)
 • 21. Udpegning af formand til Vækstforum (03:38:02)