Dagsordenspunkter

 • 25. februar 2014 - Regionsrådsmøde (00:00)
 • 1. Meddelelse fra formanden (05:20)
 • 2. Flytning af aktivitet mellem sygehusene ved samlingen af akut apopleksi (07:00)
 • 3. Orientering om indførelse af tarmkræftscreening (14:40)
 • 4. Reviderede vedtægter for Hospice Vendsyssel (27:04)
 • 5. Praksisplan (29:00)
 • 6. Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses anlægspulje 2014 til forbedring af de fysiske rammer i psykiatrien med henblik på nedbringelse af anvendelsen af tvang (39:42)
 • 7. Høring over udkast til bekendtgørelser vedrørende almen praksis og patientinddragelsesudvalg (44:00)
 • 8. Høring over lovforslag om ny lovgivning på det specialiserede social- og specialundervisningsområde (49:02)
 • 9. Forslag til Landdistriktsprogram 2014-2020 - Høringssvar (53:00)
 • 10. Foreningen Vestdansk Investeringsfremme - nye vedtægter (01:16:52)
 • 11. Nordjyske Nyskabere 2014 - innovationskonkurrence for unge (01:18:44)
 • 12. Gasbusser på regional rute 73 Aalborg - Frederikshavn. (01:22:39)
 • 13. Anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. til erstatningsbyggeri for Boform Kærvang - til Regionsrådet (01:44:54)
 • 14. Anlægsbevilling på 13 mio. kr. til kælderrenovering på Brønderslev Psykiatriske Sygehus (01:54:31)