Dagsordenspunkter

 • 1. marts 2016 - Regionsrådsmøde (00:00)
 • Spørgetid (04:50)
 • 1. Meddelelse fra formanden (23:20)
 • 2. Indkaldelse af stedfortræder for regionsrådsmedlem (24:27)
 • 3. Tidsplan for kvartalsrapportering 2016 - samt indberetning af forventet regnskab 2015 (26:15)
 • 4. Procesplan for fusion af Sygehus Thy-Mors og Sygehus Vendsyssel samt navngivning af den nye sygehusenhed (46:58)
 • 5. Responstidsopgørelse for ambulancetjenesten (01:00:34)
 • 6. KamillianerGaarden Hospice Aalborg (01:04:05)
 • 7. Frigivelse af anlægsbevilling til KamillianerGaarden (02:21:00)
 • 8. Godkendelse af anvendelse af midler til spydspidsfunktioner, Aalborg UH (02:38:08)
 • 9. Forslag til Råstofplan 2016 (02:39:25)
 • 10. Ansøgning om tilladelse til råstofgravning Rasdalvej 2, Vesthimmerlands Kommune (04:08:38)
 • 11. Indstilling om anvendelse af de regionale udviklingsmidler efter indstilling fra Vækstforum (04:09:50)
 • 12. Ansøgning om anlægsbevilling til el-sikkerhed på sygehuse/hospitaler i 2016 (04:31:12)
 • 13. Anlægsbevilling på 1,5 mio.kr. til rådgivning i forbindelse med etablering af rensningsanlæg ved NAU (04:32:30)