Dagsordenspunkter

  • Regionsrådsmøde 27. februar 2018 (00:00)
  • 1. Meddelelse fra formanden (04:34)
  • 2. Økonomirapport 0-2018 (05:35)
  • 3. Udmøntning af midler til tarmkræftscreeningsprogram (41:11)
  • 4. Godkendelse af brugerrepræsentanter i Det regionale kontaktforum om handicap (42:00)
  • 5. Rammer for Patientinddragelsesudvalget (43:08)
  • 6. Forslag fra Enhedslisten vedrørende høringer (44:02)
  • 7. Udpegning af medlemmer til Vækstforum Nordjylland 2018-2022 (01:16:27)
  • 8. Beslutning om råstofindvinding af kalksten på stranden udfor Baun ved Hanstholm til kirkediger (01:34:54)