Dagsordenspunkter

 • Regionsrådsmøde 20. marts 2018 (00:00)
 • 1. Meddelelse fra formanden (03:57)
 • 2. Drøftelse (06:08)
 • 3. Drøftelse (01:26:40)
 • 4. Godkendelse af tidsplan for budget 2019 (02:42:33)
 • 5. Godkendelse af overførsel af mindreforbrug fra 2017 til 2018 (02:44:00)
 • 6. Godkendelse af lånoptag til finansiering af afdrag på lån i 2018 (02:54:34)
 • 7. Godkendelse af låneoptag vedr. det kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggeri i Aalborg – NAU, 2018 (02:55:35)
 • 8. Kvartals- og årsrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet 4/2017 (02:56:48)
 • 9. Udpegning - visitationsforum for de særlige pladser på psykiatrisk afdeling (03:01:03)
 • 10. Beslutning - Vederlæggelse af medlemmer af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland (03:01:44)
 • 11. Indstilling - regionalt medlem til National Videnskabsetisk Komité (03:02:33)
 • 12. Orientering og høring - Ændret fjerntogsbetjening i Vendsyssel (03:03:28)
 • 13. Orientering - innovation og iværksætteri i undervisningen, herunder udpegning af dommere til Nordjyske Nyskabere (03:14:04)
 • 14. Høring - Ansøgning om overgang fra samarbejdsaftale til driftsoverenskomst (03:17:19)
 • 15. Høring - Undervisningsplaner for Forberedende voksenundervisning og Ordblindeundervisning (03:21:29)
 • 16. Orientering - høringssvar fra Skamol A/S til udkast til afslag på ansøgning om tilladelse til at indvinde moler i graveområdet Mosebjerg (03:25:10)
 • 17. Beslutning - forlængelse af tilladelse til råstofindvinding uden for graveområde i Lillevorde (03:44:58)
 • 18. Anlægsbevilling på 85,1 mio. kr. til råhus - og facadeentreprise på servicebyen (03:47:06)
 • 19. Anlægsbevilling på 390,1 mio. kr. til apterings, installations - og lukningsentrepriser på Nyt Aalborg Universitetshospital (03:47:35)