Dagsordenspunkter

 • Regionsrådsmøde 29. maj 2018 (00:00)
 • 1. Meddelelse fra formanden (05:04)
 • 2. Til drøftelse og beslutning: Kvartalsrapport 1-2018 (05:58)
 • 3. Godkendelse af regnskab 2017 for AMGROS I/S (48:50)
 • 4. Godkendelse af opdateret indkøbs- og udbudspolitik (50:24)
 • 5. Forslag om vejledende udtalelse vedr. nordjysk akuthelikopter (01:31:45)
 • 6. Drøftelse af lægedækningsløsning (03:04:30)
 • 7. Beslutning vedrørende geografisk placering af ny dermatologisk (hudlæge) kapacitet (04:22:50)
 • 8. Godkendelse af Strategien ”Tryg Aalborg - en mere tryg kommune” Version 2 for perioden 2018 – 2021 (04:24:48)
 • 9. Afrapportering på ledelsestilsyn i Specialsektoren (04:29:29)
 • 10. Beslutning vedrørende ansøgninger til Uddannelsespuljen 2018 (04:31:02)
 • 11. Høring om ændring af geografisk placering af EUC Nordvests udbud inden for fødevarer, jordbrug mv. (04:32:53)
 • 12. Beslutning vedrørende afgørelse i klagesag om Råstofplan 2016 - Forslag til graveområde Himmerigsvej, Brønderslev Kommune (04:36:27)
 • 13. Beslutning vedrørende tillæg til Råstofplan 2016 - Forslag til nyt graveområde i Gøttrup Fiskesø, Jammerbugt Kommune (04:38:49)
 • 14. Beslutning vedrørende ansøgning om råstofindvinding ved Lildstrand, Thisted Kommune (04:41:23)
 • 15. Udpegning af to repræsentanter til Naturmødets bestyrelse (04:46:01)
 • 16. Udpegning af delegation til Nordsøkommissionens og Interreg Nordsøprogrammets fælleskonference 2018 (04:49:02)
 • 17. Udpegning af Vækstforums og KKR's repræsentanter til KASK styringskomite under Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak programmet 2014-2020 (04:49:33)