Dagsordenspunkter

 • Regionsrådsmøde 27. november 2018 (00:00)
 • 1. Meddelelse fra formanden (06:00)
 • 2. Drøftelse og beslutning - Kvartalsrapport 3-2018 (06:40)
 • 3. Ansættelse af ny regionsdirektør (42:35)
 • 4. Høring - Praksisplan på psykologområdet (44:46)
 • 5. Godkendelse - nordjysk socialaftale 2018-2020 (59:36)
 • 6. Godkendelse - Uddannelsesplan 2019 – 2022 inkl. plan for udmøntning af budget 2019 - 2020 (01:08:58)
 • 7. Godkendelse - udmøntning af Kulturpulje 2018 (01:34:55)
 • 8. Beslutning - Gennemførelse af miljøvurdering af forslag til nyt graveområde i Gøttrup Fiskesø i Jammerbugt Kommune (01:52:21)
 • 9. Godkendelse - afskrivninger regnskabsår 2018 (02:11:06)
 • 10. Udpegning af medlem til Bestyrelsen for Erhvervshus Nordjylland (02:12:04)