Dagsordenspunkter

 • Regionsrådsmøde 18. december 2018 (00:00)
 • Spørgetid (04:18)
 • 1. Meddelelse fra formanden (20:00)
 • 2. Godkendelse: Patientstrømme i Region Nordjylland (50:25)
 • 3. Orientering: Nye veje (01:10:13)
 • 4. Forslag fra Det Konservative Folkeparti vedrørende bloddonortappesteder (01:41:56)
 • 5. Godkendelse af politisk proces i forbindelse med udarbejdelse af praksisplaner (02:51:05)
 • 6. Godkendelse: Aftale mellem Region Nordjylland og regionens donorkorps (02:51:50)
 • 7. Godkendelse: Valg af ordning om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for 2019 (02:52:38)
 • 8. Godkendelse - justeringer i interessentskabskontrakten for Brønderslev Sundhedshus I/S (02:53:29)
 • 9. Godkendelse af benyttelsesaftale mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland (02:54:03)
 • 10. Indstilling: Anvendelse af de regionale udviklingsmidler efter indstilling fra Vækstforum (02:57:26)
 • 11. Godkendelse: Kvartalsrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet 3/2018 (03:03:07)
 • 12. Godkendelse: Anlægsbevilling på 75 mio. kr. som økonomisk ramme til Nyt Aalborg Universitetshospital (03:04:38)
 • 13. Godkendelse: Endeligt anlægsregnskab for forbedring af forsyningssikkerheden i It-huset. (03:05:08)
 • 14. Godkendelse: Fastlæggelse af strategi (03:05:52)
 • 15. Beslutning: Udbud (03:39:48)