Regionsrådsmøde 30. april 2019

Dagsordenspunkter

  • Regionsrådsmøde 30. april 2019 (00:00)
  • Spørgetid (03:58)
  • 1. Meddelelse fra formanden (26:23)
  • 2. Godkendelse af regnskab 2018 for AMGROS I/S (29:34)
  • 3. Godkendelse af regnskab 2018 og overdragelse til revision (31:22)
  • 4. Underskriftsbemyndigelse efter styrelsesloven (50:54)
  • 5. Forslag fra Dansk Folkeparti (52:09)
  • 6. Godkendelse af forslag til Praksisplan for speciallæger 2019 (02:15:12)
  • 7. Godkendelse af forslag til Praksisplan for psykologområdet 2019 (02:23:00)
  • 8. Beslutning - Borgerinddragelse (02:30:22)
  • 9. Beslutning - Forslag om praktikordning for politikere (02:49:42)
  • 10. Beslutning - Udsendelse af debatoplæg og indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2020 (03:03:50)
  • 11. Stationsanalyse 2019 (03:18:05)
  • 12. Udmøntning af pulje til Kollektiv Trafik (03:25:40)
  • 13. Beslutning - rute 708 over Næssundfærgen (03:30:20)
  • 14. Høring - Undervisningsplaner for Forberedende Voksenundervisning og Ordblindeundervisning (03:47:53)
  • 15. Godkendelse af Informationssikkerhedspolitik for Region Nordjylland (03:59:27)