Regionsrådsmøde 27. maj 2024

Dagsordenspunkter

  • Regionsrådsmøde 27. maj 2024 (00:00)
  • 1. Meddelelse fra formanden (03:17)
  • 2. Godkendelse - Kvartalsrapport 1-2024 (03:33)
  • 3. Orientering - BRN årsrapport 2023 (52:56)
  • 4. Godkendelse - Regnskab 2023 for Amgros I/S (01:01:11)
  • 5. Godkendelse - AOF Region Nordjylland søger om driftsoverenskomst på FVU- og OBU-området (01:05:25)
  • 6. Godkendelse af ansøgning til Sundhedsstyrelsens akutpulje 2.0 (01:07:25)
  • 7. Orientering - Årlig afrapportering om socialtilsyn og magtanvendelser (01:11:57)
  • 8. Godkendelse - Mødeplan for 2025 for Regionsråd og Forretningsudvalg m.fl. (01:17:16)
  • 9. Godkendelse - Bæredygtighedsstrategi indenfor bygge-/anlægsområdet (01:18:00)