Regionsrådsmøde 24. juni 2024

Dagsordenspunkter

  • Regionsrådsmøde 24. juni 2024 (00:00)
  • 1. Meddelelse fra formanden (05:22)
  • 2. Godkendelse - Kvartalsrapport til Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedr. NAU for 1. kvartal 2024 (06:06)
  • 3. Orientering - Årsrapport og regnskab for Steno Diabetes Center Nordjylland 2023 (11:30)
  • 4. Godkendelse - Høringssvar vedr. ansøgning om oprettelse af HHX-udbud i Støvring (27:34)
  • 5. Godkendelse - Indkøb af billeddannede apparatur (37:18)
  • 6. Godkendelse – Etablering af erstatningsbyggeri på Området for Voksne med Udviklingshandicap - Sødisbakke (40:42)
  • 7. Godkendelse - Fritagelse for hverv som regionsrådsmedlem samt indkaldelse af stedfortræder (43:20)